Bosanski Bosanski English English
Top
 

Jerčedoli, Sarajevo

MR BH / Jerčedoli, Sarajevo

Jerčedoli Sarajevo

Jerčedoli Sarajevo

Jerčedoli Sarajevo-2

Jerčedoli Sarajevo-2

Jerčedoli Sarajevo-3

Jerčedoli Sarajevo-3

Jerčedoli, Sarajevo

Prva instalacija univerzalnih kablova u Bosni i Hercegovini; kabl Excel 3×10/10 24 kV; interpolacija na postojeće stubove u kombinaciji sa NN mrežom, javnom rasvjetom i telefonskim kablovima

Dužina dionice: 1,4 km

Kategorija:
Datum realizacije projekta:
15. Aprila 2004.
Podijeli: