Top
 

Srednjenaponski kablovi

MR BH / Program / Srednjenaponski kablovi

Srednjenaponski kablovi

Srednjenaponski kablovi umjesto “žica”

Srednjenaponski kablovi (skraćeno SN kablovi) predstavljaju u savremenoj distributivnoj mreži kičmeni stub dalekovodnog sistema. Pod pojmom dalekovod smo do nedavno smatrali isključuvo gole vodiče obješe na stubove. Sve investicije i svaka Elektoprivreda je svoje planove bazirala na tom klasičnom rješenju prenosu električne energije na srednjenaponskom niovu.

Naravno, tu su i klasična kablovska rješenja koja su u glavnom korištena u urbanim i lako pristupačnim područjima. Logikom razvoja tehnologije najprije su korišteni jednožilni srdnjenaponski kablovi. Već to rješenje je bilo puno bolje i sigurnije nego nadzemna dalekovodna mreža, koja je osjetljiva na vremenske nepogode i posredno opasna za ljude i okolinu. Statistički je ustanovljeno da svaka elektroprivreda ima velike probleme s kvarovima i troškove održavanja takvih dalekovoda. 

Poseban problem su predstavljale dalekovodne linije na nepristupačnim područjima koja su u glavnom i bila izložena teškim vrmenskim prilikama. Osim problema sa otklanjanjem neplaniranih kvarova u zadnje vrijeme se pojavljuje i problem penala za (posebno neplaniranu) neisporučenu energiju. Logičan zaključak nakon svega je da je danas nužno imati sigurnu i stabilnu srednjenaponsku dalekovodnu mrežu.

Srednjenaponski (SN) kablovi kao alternativa

Kablovska mreža je već dugo poznata i korištena u glavnom na urbanim odnosno gusto naseljenim područjima. Za to je više razloga, a najznačajniji su savremeno planiranje urbanog prostora i zaštita mreže. Dakle, prednosti kabliranja su već dugo poznate ali zbog troškova građenja, investitori su u mnogo slučajeva pribjegavali klasičnoj, nadzemnoj mreži.

Cost-benefit kriterij građenja

Svjedoci smo mnogobrojnih i brzih promjena u svijetu na svim područjima. Tehnologija napreduje velikom brzinom, civilizacija prodire u do juče neistražena područja i potreba za sigurnom distribucijom električne energije je sve veća. Do juče smo investicije ocjenjivali samo kroz prizmu direktnih ulaganja, dakle gradnje.

Danas već moramo računati po principu cost-benefit odnosno finasijske isplativosti koja uključuje sve aspekte našeg projekta. Upravo taj princip je doveo razvijene ekonomije do zaključka da je isplativije stare, ranjive i nesigurne dalekovode zamijeniti kablovskim sistemima.

Računajući sve kvarove, troškove održavanja i u zadnje vrijeme uobičajene penale za neisporučenu električnu energiju, već jednostavan cost-benefit izračun pokazuje mnoge prednosti srednjenaponskih kablova.

Naša ponuda srednjenaponskih (SN) kablova

Naša ponuda se bazira na ponudi posebnih kablovskih riješenja kao što je sistem univerzalnih kablova trožilnih 100% vodonepropusnih kablova tipa AXAL. Oba sistema su proizvod svjetski remoniranog proizvođača kablova NKT.

Korištenje univerzanih kablova na području Bosne i Hercegovine kreće sa 2004. godinom i do sada je u mreže sva tri distributivne mreže (EP BiH, EP HZHB i EP RS) položeno preko 450 km univerzalnih kablova.

Sam sistem trožilnih podzemnih srednjenaponskih kablova nije još našao tako široku primjenu ali smo ubijeđeni da će invstitori uskoro prepoznati sve prednosti građenja dugovječnim, 100% vodonepropusnim trožilnim kablovima. Za sada možemo govoriti o par projekta urađenih kablom tipa AXAL TT Pro.

NKT - logo

Više o istoriji i o samom koncernu NKT možete naći na njihovoj web stranici

NKT je jedan od vodečih proizvođača savremenih kablovski riješenja. Svojom kvalitenom i širokom ponudom koncern NKT pokriva područje od niskonaponskih do VN kablova, čak do 640 kV, to je ujedno i najviši postignuti naponski nivo u proizvodnji kablova. Proizvodne kapaciteti koncerna NKT možemo naći u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj. Pored kvalitetnih kablovskih riješenja NKT nudi kablovsku spojnu opremu za srednjenaponske i visokonaponske nivoje. Kao i niz drugih tehnoloških riješenja s podrućja prenosa i distribucije električne energije.

Bogata tradicija i iskustvo sticano još od 1891. godine svakodnevno se prenosi na osvajanje novih znanja i sposobnosti. Danas je NKT pojam za savremenu i brzorastuću kompaniju sa velikim ugledom i povjerenjem kod kupaca. Posebano to dolazi do izražaja kod izvođenja zahtijevnih projekata i instalacija, gdje se traže posebna riješenja primjerena određenim situacijama (custom-made solution).

Veliku ambicioznost vodstava NKT-a dokazuje i zadnja akvizicija ABB-ovog proizvodnog pogona visokonaponskih kablova i opreme u Karskroni, Švedska. Na ovaj način se upotpunjuju i zadnje »rupe« u kompletnoj ponudi međunarodnog koncerna NKT.

Saradnja naše firme sa NKT-om počinje 2012/13 odnosno u trenutku kada je NKT preuzeo fabriku kablova u Falunu, Švedska koja je do tada bila u sastavu ERICSSON-a. Uspješna saradnja sa Ericsson-om prenesena je i proširena prelaskom u poslovni sistem NKT.

Naša ponuda srednjenaponskih kablova iz programa NKT