Top
 

Indikatori kvara

MR BH / Program / Indikatori kvara

Kvarovi na elektro mreži

Kvarovi na elektro mreži … kod ditributera električne energije i sama pomisao na tu činjenicu budi nelagodu i strah. Sa druge strane kod potrošača, posebno velikih, stvara stresne situacije. Priznali to ili ne, električna energija je postala dio naše svakodnevnice i bez nje si ne možemo više zamisliti normalno funkcionisanje. Vjerovano je svakome od nas prva misao kada se dese kvarovi na elektro mreži i ostanemo bez električne energije: »Koliko će ovo trajati? Koliko dugo ćemo biti bez struje?«.

U ovakvoj situaciji kod distributera nastaje alarmantna situacija. Pojavljuju dva osnovna pitanja: »Gdje je kvar?« i »Koja vrsta kvara?«. Sve je usmjereno ka tome da se problem što prije riješi, jer telefoni već zvone, potrošači traže odgovor samo na jedno pitanje »Kada …?«

I sada zamislite ovu situaciju: zima, snijega je 2 metra, planina, noć, hladan vjetar kosti ledi. Usljed nevremena došlo je do kvara na dalekovodu. Na osnovu prvih procjena kvara je liniji koja je dugačka par kilometara. Ekipa za održavanje uzima svoju opremu, užurbano terenskim vozilima odlazi na teren. Najprije da pronađe mjesto kvara … onda da ustanovi tip kvara, pa tek onda da otkloni kvar. Vrijeme prolazi, nervoza raste kako potrošača tako i kod dispečera i ljudi na terenu … Svi koji su učestvovali u ovome znaju o čemu govorimo.

Elegantno riješenje za kvarove na elektro mreži

Za sve to postoji elegantmo i savremeno riješenje, i zove se indikator kvara. Naprava koja prepozna mjesto kvara i tip kvara, i što je još najbolje: te sve informacije nam javi u dispečerski centar. Dakle, uštedjeli smo vrijeme za tražene kvara i ujedno smo se već pripremili s obzirom na vrstu kvara koja je dojavljena.

Potrebna je dodatna argumentacija zašto da se odlučite za ovo tehničko riješenje?

Sve indikatore kvara moguće je uvezati i uz pomoć dodatne opreme omogućeno je ne samo nadziraranje već i upravljanje mrežom, daljinski iz centrale. Krajnja instanca ovog procesa je komletna automatizacija upravljanja elektro mrežom. I to vrijeme će sigurno doći. Ali kao i u svim segmentima života, ljudi od akcije uvijek idu naprijed i ostvaruju ozbiljne iskorake u odnosu na svoju okolinu.

Više o firmi Nortroll možete pronaći na web stranici  www.nortroll.no

Proizvodni program predstavljaju uređaji za prepoznavanje i javljanje grešaka na kablovskoj mreži (CableTRoll aparati) i nadzemnoj mreži (LineTroll aparati). Svi aparati su napravljeni da eventualne greške mogu javiti lokalno (bljeskavicama/zvučno) ili daljinski putem GSM-a ili radijskom vezom. U određenim slučajevima, i tamo gdje ne postoje druge mogućnosti, prenosa signala NORTROLL uvezuje sistem putem satelitskih veza kao što je to bio slučaj na saudijskom poluotoku.

Dakle pored aparata za prepozavanje kvarova u mreži, Nortroll isporučuje i ugrađuje kompletnu opremu za daljinski prenos signala pa sve do automatizacije mreže, odnosno upravljanje mrežom sa jedne tačke (scada sisitem).

Istorija naše saradnje počinje godine 2004. kada su na području ED Sarajevo (EP BiH) ugrađeni prvi aparati tipa CT2700 u trafostanice . Od tada pa do danas uspješno djeluje preko 600 aparata tipa CableTroll.

Proizvodni program

Kablovski indikatori kvara

Indikatori kvara na kablovskoj mreži od 6 do 36 kV

Linijski indikatori kvara

Indikatori kvara na dalekovodnoj, nadzemnoj mreži od 6 do 132 kV

Linijski indikatori kvara

Dojava, upravljanje i automatizacija