Top
 

Indikatori kvara-linijski

MR BH / Program  / Indikatori kvara / Indikatori kvara-linijski

LineTroll 110Eµ

LineTroll 110Eμ (5-69 kV)
Indikator kvara na nadzemnim dalekovodima koji rade na naponskom nivou od 6 do 69 kV.
Koristi se za otkrivanje zemljospoja (PtG) i kratkog spoja (PtP).
Indikator se napaja zamjenjivim dugovječnim litijskim baterijama, čiji je životni vijek 10-15 godina.
Omogućuje vidljivost od 360 stepeni za indikaciju i za prolazne i za trajne greške.LineTroll 110Eµ može se koristiti u slijedećim distributivnim konfiguracijama:

 • jednosistemski dalekovodi
 • distribucioni sistemi sa uzemljenjem
 • višesistemski dalekovodi
Programiranje: pomoću DIP prekidača
Podešavanje struje: 250-1000A
Korak podešavanja (di /dt): 6-60A (120A)
Resetovanje: ručno, timer i automatski povratom napona ili struje
Signalizacija:
trajna greška: superintenzivna crvena LED s strobo efektom
prolazna greška: zelena LED
slaba baterija: žuta LED
Montaža: instalacija na mrežu pod naponom pomoću hotstick-a

Detaljniji pregled karakteristika i korisnički vodič možete preuzeti u PDF formatu na slijedećim likovima:

 

LineTroll 110EµR

LineTroll 110EμR (5-69 kV)
ndikator kvara na nadzemnim dalekovodima koji rade na naponskom nivou od 6 do 69 kV. Koristi se za otkrivanje zemljospoja (PtG) i kratkog spoja (PtP).
Indikator se napaja zamjenjivim dugovječnim litijskim baterijama, čiji je životni vijek 10-15 godina. Omogućava vidljivost od 360 stepeni za indikaciju i za privremene i za trajne greške.
Indikatorska jedinica ima iste principe otkrivanja i zapažanja kao i lokalni indikator LineTroll 110Eµ. Razlika je u tome što je opremljen ugrađenim radio uređajem od 2,4 GHZ koji može komunicirati s prijemnikom smještenom u stubnom ormaru.
Prijemnik, ComTroll 115C ima digitalni interface koji može biti spojen na bilo koji RTU  (Nortroll-ov ili nekog drugog proizvođača) radi komunikacije sa SCADA sistemom.

Detaljniji pregled karakteristika i korisnički vodič možete preuzeti u PDF formatu na slijedećim likovima:

 

LineTroll R110Eµr RIS

LineTroll R110Eμr RIS (6-66 kV(138 kV))
LineTroll R110Eµr RIS je sistem daljinske dojave kvara.  Sistem čine linijski indikator kvara LineTroll R110E i uređaj za slanje SMS-a LineTroll R110C, koji se montira na stub.
Sistem je dizajniran za 6-66kV distribucijske mreže, ali je dostupan i u verziji za prijenosne mreže do 138kV.
Indikator kvara koristi radio frekventni domet ISM 2,4 GHz ISM da bi uspostavio komunikaciju sa kolektorom odnosno LineTroll-om R110C postavljenim na stubu. Kolektor komunicira sa do 9 indikatora kvara. I indikatori i kolektor napajaju se dugovječnim litijskim baterijama koje su dugoročne i bez održavanja.
Sve postavke i konfiguracije mogu se izvesti daljinski iz centralne jedinice. Također je moguće koristiti ručni konfiguracijski uređaj za programiranje kolektora i indikatori kvara.
Karakteristike sistema:
Mogućnost daljinskog programiranja radih parametara:
– iz NetTrolla (centrale)
– iz NetTroll FDP-a (samostalni softver za konfiguraciju)
– uz pomoć ručne jedinica FDP-20Integrirani radio kratkog dometa sa mogućnošću podešavanja.
Visoka vidljivost na lokalnu indikaciju:

 • crvena strob bljeskalica za trajne greške
 • zelena LED za prolazne greške
 • žuta LED za upozorenje o slaboj bateriji

Koristi se u svim srednjonaponskim distribucijskim mrežama 6-69KV kao i u sistemima sa više petlji.
Napon ili struja kao početni kriteriji (programira se).
Otporan na teške vremenske uslove.
Montaža se vrši na mrežu pod naponom uz pomoć standardnih stezaljki.
Promjer vodiča do 36 mm

Detaljniji pregled karakteristika i korisnički vodič možete preuzeti u PDF formatu na slijedećim likovima:

 

LineTroll 110Tµr

LineTroll 110Tμr (66-132 kV)
Indikator kvara na nadzemnim dalekovodima koji rade na naponskom nivou od 66 do 132 kV. Koristi se za otkrivanje zemljospoja (PtG) i kratkog spoja (PtP).
Indikator se napaja zamjenjivim dugovječnim litijskim baterijama, čiji je životni vijek 10-15 godina. Omogućava vidljivost od 360 stepeni za indikaciju i za prolazne i za trajne greške.
LineTroll 110Tµr može se koristiti u slijedećim distributivnim konfiguracijama:

 • jednosistemski dalekovodi
 • distribucioni sistemi sa uzemljenjem
 • višesistemski dalekovodi
 • vodovi za napajanje trafostanica 66 – 132 kV
Programiranje: pomoću DIP prekidača
Podešavanje struje: 500 ili 1000A
Korak podešavanja (di/dt): 500 ili 1000A
Resetovanje: ručno, timer i automatsko povratom napona ili struje
Signalizacija:
trajna greška: superintenzivna crvena LED s strobo efektom
prolazna greška: zelena LED
slaba baterija: žuta LED
Montaža: instalacija na mrežu pod naponom pomoću hotstick-a

Detaljniji pregled karakteristika i korisnički vodič možete preuzeti u PDF formatu na slijedećim likovima:

 

LineTroll 111K

LineTroll 111K
LineTroll 111K ekonomičan indicator kvara koji se montira na spubove dalekovoda. Koristi se za detekciju zemljospoja (PtG) i kratkog spoja (PtP) na nadzemnim dalekovodima kojirade na naponskom nivou od 6 do 69 kV.

Aparat se montira na 3 – 5 m ispod dalekovoda i tako nadzire sve tri faze. Indikator se napaja zamjenjivim dugovječnim litijskim baterijama, čiji je životni vijek 10-15 godina. Omogućava vidljivost od 360 stepeni za indikaciju i za prolazne i za trajne greške.

LineTroll 111K se može koristiti u slijedećim distributivnim konfiguracijama:

 • jednosistemski dalekovodi
Programiranje: pomoću DIP prekidača
Podešavanje struje zemljospoja (PtG): 4-50 A
Podešavanje kratkog spoja (PtP) (di/dt): 100% relativni porast sa ILoad
Resetovanje:  ručno, timer i automatsko povratom napona ili struje
Indikacije kvara:
Trajna greška: dva super intenzivna LED-a sa strobe efektom
Prolazna greška: crveni LED
Slaba baterija: žuti LED
Montaža: na mrežu pod naponom uz pomoć vijaka ili remenova
Stubovi na koje se montira: željezno-rešetkasti, betonski ili drveni

Detaljniji pregled karakteristika i korisnički vodič možete preuzeti u PDF formatu na slijedećim likovima:

 

LineTroll R400D

LineTroll R400D
Indikator kvara LineTroll R400D se koristi za nadzemne vodove od 6-132 kV i ima ugrađenim GSM komunikacijski modul.
LineTroll R400D pokazuje zemljospojeve i kratke spojeve i može razlikovati trajne i prolazne greške. Indikator ima dva senzora i koristi električno i magnetsko polje za otkrivanje grešaka u sve tri faze.
Crveni stroboskop bljeskalice visokog intenziteta ukazuje na trajne greške, a podesivim objektivom indikacija se može vidjeti s velike udaljenosti i danju i noću. Prolazne greške i upozorenje o slaboj bateriji označeni su zasebnim LED-ovima.
LineTroll R400D ima ugrađeni GSM modem koji će poslati poruku jednom ili više primatelja u slučaju greške i važan je dio u NORTROLL-ovom sistemu za pametno upravljanje mrežom.
LineTroll R400D kontinuirano nadzire napon i struju u dalekovodu i otkriva pogreške bilo kada struja pređe apsolutni podesivi prag ili promjene struje u određenom vremenu (di/dt). Uređaj ima ugrađeni kompenzator struje opterećenja koji omogućava otkrivanje vrlo malih grešaka faza-zemlja. Takođe omogućava filtriranje udarnih struja kako bi se izbjegle lažne indikacije prilikom napajanja dalekovoda.
Uređaj je potpuno samostalan, nisu potrebni vanjski transformatori ili priključci i može se montirati na sve vrste stubova i konfigurcija
Izdvajamo:

 • vrlo vidljiva lokalna indikacija
 • prepoznaje prolazne  i trajne greške (podesivo)
 • prepoznaje zemljspoj (PtG) and kratki spoj (PtP)
 • mala potrošnja -> dug radni vijek baterije
 • dvosmjerna komunikacija
 • funkcija automatskog resetiranja
 • jednostavna konfiguracija bez ikakvih programiranja DIP prekidača
 • daljinski podesivi (bežično ili GSM)
 • vremenski označeni alarmi i dnevnik događaja
 • ugrađen GPS za pozicioniranje i vremensku sinhonizaciju (opcija)

Detaljniji pregled karakteristika i korisnički vodič možete preuzeti u PDF formatu na slijedećim likovima: