Top
 

Indikatori kvara-kablovski

MR BH / Program  / Indikatori kvara / Indikatori kvara-kablovski

Indikatori kvara predstavljaju prvi korak ka automatizaciji mreže. U ovom slučaju govorimo o indikatorima kvara na srenjenaponskoj distributivnoj mreži. Kao što je poznato, ta mreža je u Bosni i Hercegovini u nadležnosti Elektroprivreda odnosno elektrodistribucija. Srednjenaponski kablovi predstavljaju značajan dio te distributivne mreže, posebno u urbanim sredinama. U poslednje vrijeme, uvođenjem univerzalnih kablova ta mreža se polako širi i izvan urbanog područja, u planine i teško pristupačna područja.

U svakom slučaju, uprkos relativno lakom pristupu toj mreži, pojavila se potreba po brzom pronalasku kvara i za dojavom o tipu kvara. Prvi pilot projekti na tom području u BiH su urađeni u JP Elektroprivredi BIH, Elektrodistribujici Sarajevo gdje su ugrađeni kablovski indikatori kvara tipa CT2700 proizvođača Nortroll, Norveška. Nasljednik ovog modela je CT2320 i po našim ocjenama u mreži ED Sarajevo trenutno je u funkcji oko 500 aparata.

Osnovna funkcija indikatora kvara

Indikatori kvara imaju osnovnu funkciju da detektuju kvar, u ovom slučaju na kablovskoj mreži i tu informaciju jave (za indikaciju na dalekovodima koristimo linijske indikatore). Sama informacija može biti posredovana lokalno svjetlosnim signalima ili daljinski putem GSM-a ili radio veze. Osim lokacije kvara indikatori takođe javljaju i o tipu kvara, dakle da li se radi o zemljospoju ili kratkom spoju.

Svojim djelovanjem u mnogome pomažu službama za održavanje jer im skraćuju vrijeme prolaska kvara kao i pripremu na otklanjanje istog.

Ugradnja indikatora – Sama ugradnja se vrši unutar trafo-stanica, na suhim i zatvorenim mjestima. Vanjska lokalna indikacije se postiže ugradnjom led svijetla ili bljeskalice na vanjskim površinama trafo stanice.

Kablovski indikator CT 2310

CableTroll 2310
CableTroll 2310 je indikator kvara za zemljospoj (PtG) na višežilnim i jednožilnim kablovskim završnicama. Aparat koristi sensor tipa NorTroll (CT)
Programiranje: pomoću DIP prekidača
Podešavanje struje zemljospoja: 5-240A, fiksno i podesivo
Resetovanje: ručno, timer, automatski i daljinski
Indikacije: zemljospoj (PtG) i stanje baterije
Izlazni relej: zemljospoj (PtG) (NO & NC)
Napajanje: litijum baterija ili DC 9-48 V sa baterijom (backup)

Kablovski indikator CT 2320

CableTroll 2320
CableTroll 2320 je indikator kvara za zemljospoj (PtG) i kratki spoj (PtP) na višežilnim i jednožilnim kablovskim završnicama. Aparat koristi sensore tipa NorTroll (CT).
Programiranje: pomoću DIP prekidača
Podešavanje struje zemljospoja: 5-240A, fiksno i podesivo
Podešavanje struje kratkog spoja: 300 – 1000A
Resetovanje: ručno, timer, automatski i daljinski
Indikacije: zemljospoj (PtG), zemljospoj (PtP) i stanje baterije
Izlazni relej: zemljospoj (PtG) i zemljospoj (PtP)
Napajanje: litijum baterija ili DC 9-48 V sa baterijom (backup)

Kablovski indikator CT 2330

CableTroll 2330
CableTroll 2330 je indikator kvara za zemljospoj (PtG) i kratki spoj (PtP) na višežilnim i jednožilnim kablovskim završnicama. Aparat koristi sensore tipa NorTroll (CT)
Programiranje: pomoću DIP prekidača
Podešavanje struje zemljospoja: 5-240A, fiksno i podesivo
Podešavanje struje kratkog spoja: 250 – 1000A
Resetovanje: ručno, timer, automatski i daljinski
Indikacije: zemljospoj (PtG), zemljospoj (PtP) i stanje baterije
Izlazni relej: zemljospoj (PtG) i zemljospoj (PtP)
Napajanje: litijum baterija ili DC 9-48 V sa baterijom (backup)

Kablovski indikator CT 2350

CableTroll 2350
CableTroll 2350 je indikator kvara za zemljospoj (PtG) i kratki spoj (PtP) na višežilnim i jednožilnim kablovima. Aparat koristi standardne strujne traformatore. (40:1, 60:1 ili 3×500:1)
Programiranje: pomoću DIP prekidača
Podešavanje struje zemljospoja (PtG): 50A
Podešavanje struje kratkog spoja (PtP): 250-1000A
Resetovanje: ručno, timer, automatski i daljinski
Indikacije: odvojene za zemljospoj (PtG) i kratki spoj (PtP)
Izlazni relej: zajednički za zemljospoj i kratki spojommon PtG & PtP
Napajanje: litijum baterija

Detaljniji pregled karakteristika i korisnički vodič za kablovkske indikatore CT23XX možete preuzeti u PDF formatu na slijedećim likovima:

 

CableTroll 2440

CableTroll 2320
CableTroll 2440 je indikator kvara za zemljospoj (PtG) i kratki spoj (PtP) na višežilnim i jednožilnim kablovskim završnicama. Aparat koristi sensore tipa NorTroll (CT).
Kućište je prilagođeno ugradnji u RMU jedinice.
Programiranje: pomoću DIP prekidača
Podešavanje struje zemljospoja: 20-160A
Podešavanje struje kratkog spoja: 250 – 1000A
Resetovanje: ručno, automatski timer i daljinski
Indikacije: zemljospoj (PtG)/ kratki spoj (PtP) i VPI/CPI indikacija
Izlazni relej: zajednički za zemljospoj (PtG) i krtaki spoj (PtP) i za nizak nivo baterije
Napajanje: litijum baterija

Detaljniji pregled karakteristika i korisnički vodič možete preuzeti u PDF formatu na slijedećim likovima: