Bosanski Bosanski English English
Top
 

Univerzalni kablovi

MR BH / Program  / Srednjenaponski kablovi / Univerzalni kablovi

Nastanak i razvoj univerzalnih kablova

Univerzalni kablovi su ušli u upotrebu sredinom 90-tih godina prošlog vijeka kao odgovor na tehnički zahtjev švedskih elektrodistribucija.

Naime, u tom periodu su južne dijelove Švedske zahvatile oluje praćene jakim vjetrovima koje su praktično izbrisale nadzemne srednjenaponske dalekovode. Tadašnji vlasnik fabrike kablove u Falunu, Švedska ERICSSON je tada patentirao jedinstvo riješnje na području kabliranja, tkz. univerzalne kablove.

Radilo se revoluconarnom riješenju, srenjonaponskim kablovima koje je bilo moguće ugraditi nadzemno – po stubovima, u zemlju i pod vodu. Do tada je bilo moguće kablovsku mrežu polagati samo u zemlju ili podvodno. Zbog toga su i dobili ime univerzalni kablovi.

U stvari, kada o govorimo o tim kablovima moramo govoriti o cjelokupnom sistemu. Da bismo ugradili navedene kablove moramo voditi računa i o pratećim elementima kao što su zatezne spirale, nosive stezaljke i prema lokalnim uslovima napravljena ovjesna oprema (nosiva i zatezna stubna oprema). Pored toga potrebno je voditi računa o odgovarajućim alatima za montažu.

Osnovne prednosti sistema univerzalnih kablova

Univerzalni kablovi dvosistemski vod

Univerzalni kablovi u dvosistemskom dalekovodu (2xAxces 3×70/16 24kV)

Električna distributivna mreža predstavlja dugoročno ulaganje. I zato kod donošenja odluka moramo voditi računa o svim troškovima koji nastaju tokom planiranog životnog vijeka naše investicije. Ovo je metoda koju nazivamo LCC – Life Cycle Cost ili u prevodu troškovi u životnom vijeku.

LCC uključuje sve investicijske troškove, ali i ukupne operativne troškove kao i troškove održavanja i popravki. Tek krajnji rezultat dobijen ovom metodom pokazuju da li smo se odlučili za pametnu i isplativu investiciju? I upravo te vrijednosti ukazuju da je izbor univerzalnih kablova gotovo uvijek najpametnije i najbolje riješenje.

Univerzalni kablovi – sistem koji se zaista isplati

Univerzalne kablove možemo naći u naponskim nivojima od 12 do 36 kV. U fazi projektovanja i izgradnje pokazuju takve osobine da odgovaraju potrebama i najzahtijevnijih investitora. Potpuno su izolovani i podjednako dobro funkcionišu kao nadzemni, zakopani u zemlju ili potopljeni u vodu. Konstrukcija ih čini dovoljno snažnim da mogu izdržati padajuće drveće koje ostaje visjeti na kablu.

Ukoliko dođe do naslanjanja na kabal snijegom ili ledom optrećenih grana, to uopće nema uticaja na funkcionisanje kabla. Univerzalni kablovi tipa EXCEL, FXCEL i AXCES su središte čitavog sistema. Sisitem uključuje i široku paletu dodatne opreme, uključujući nosive stezaljke, zatezne spirale , spojnice i završnice, kao i upute i alate za montažu.

Pravilnim projektiranjem svih dijelova sistema univerzalnih kablova uživat ćete dugi niz godina ​​u ekonomskoj koristi od svoje investicije. Radi se o sveobuhvatnom konceptu koji doprinosi smanjenju održavanja i poboljšanju operativne pouzdanosti. Patentirani kablovi čine srž sistema. Univerzalni kabel je potpuno izoliran i dizajniran da izdržati padanje drveća, opterećenja snijegom i ledom, žestoke oluje i udare munja. Kablovi su prije puštanja na tržište testirani u ekstremnim klimatskim uslovima.

Montaza univerzalnog kabla preko ceste

Univerzalni kabl montiramo i bez zaustavljanja saobraćaja

Uticaj klimatskih promjena na distributivne mreže

univerzalni kabl bez koridora

Bez širokog koridora za univerzalne kablove

Stručnjaci predviđaju da će klimatske promjene donijet sve češće i sve jače vremenske uticaje i nepogode. I sami smo svjedoci tim promjenama. Međutim, sistem univerzalnih kablova ima taj kvalitet da odgovori na te izazove. Od sredine devedesetih godina prošlog vijeka, kada je sistem nastao, veliki broj instalacija potvrđuje ovu činjenicu. Osim toga na univerzalnim kablovima su provedeni mehanički testovi u oštrim klimatskim uslovima koji su takođe potvrdili pouzdanost rada i u najtežim uslovima. Testiranje su provedena pod nadzorom ovlaštenih laboratorija.

Noćne more svih ditributera električne energiju su kvarovi i posljedično ispadi djelovanja mreže. Posebno je to izraženo u zimskom period kada dolazi do padanja drveća na instalacije, sniježnih oluja, vjetra, hvatanja leda na vodiče … Sve to je povezano sa velikim troškovima, stresnim situacijama, nezadovoljstvom potrošača, a uvođenjem nove regulative i plaćanjem penala za neplaniranu neisporučenu energiju. Pored toga, kod klasičnih riješenja postoje i troškovi redovnog održavanja trase. Sve ovo možete izbjeći jednostavnim izborom univerzalnih kablova jer rad tih instalacija je sigurnije i jeftinije.

Nove mogućnosti projektovanja koje pružaju univerzalni kablovi

Korištenjem univerzalnih kablova pri projektovanju elektro distributivne mreže otvara se niz novih mogućnosti koje korisštenje klasičnih metoda nisu bile moguće. Sam kabl je moguće polagati po zraku odnosno stubovima, podzemno i pod vodu. Jedini zahtijev je da se obezbijedi odgovarajuća zaštita na prelascima iz jednog medija u drugi.

S obzirom da su kablovi izolovani i potpuno bezbjedni, otvara se mogućnost kombiniranja sa drugim instalacijama, npr. NN mrežom, javnom rasvjetom, telekom mrežom… Time se može postići značajna ušteda jer se koristi već postojeća infrastuktura. Dakle opet smo kod novca, što je i jeste smisao naših investicija.

Ukratko, koncept univerzalnih kablova znači

 • moguće je projektovati kombinovane trase polaganjem nadzemno, podzemno i u vodu
 • veća sloboda u odabiru trase
 • brza i jednostavna instalacija
 • kombinacije trase sa drugim instalacijama
 • smanjeni operativni troškovi i troškovi zbog prekida napajanja
 • smanjeni troškovi održavanja
 • trasa univerzalnog kabla je manje vidljiva, čime se postiže stapanje s okolinom
 • povećana je sigurnost, kabel je 100% bezbjedan na dodi
 • nema električnog polja i vrlo nisko magnetno polje

Univerzalni kablovi stoga otvaraju potpuno nove pristupe u planiranju distributivne mreže. Jako je važno već u fazi planiranja uzeti sve to u obzir i u potpunosti iskoristiti sve prednosti sistema.

Dizajn kablova

UKB kabl kombinacija

UKB kablovi bez problema sa drugim instalacijama

Svi tipovi univerzalnih kablova imaju nekoliko važnih zajedničke karakteristike:

 • jednako dobro rade ugrađeni nadzemno, pod zemljom i potopljeni u vodu
 • uspješno rade u vrlo različitim uslovima (klimatskim, reljefnim, naseljenim ili ne, …)

Za podzemno polaganje kablovi moraju imati robustan plašt, za polaganje pod vodu važno je da su vodonepropustni se, dok najveće opterećenja kablovi trpe kad su položeni nadzemno, po stubovima. Ali konstrukcija i kvalitet univerzalnih kablova tipa EXCEL / FXCEL i AXCES je takva da mogu podnijeti velika optrećenja ledom, udare orkanskih vjetrova, snijeg, padanje drveća i sve druge oblike ekstremnih vremenskih pojava.

Glavninu naprezanja u nadzemnom načinu ugradnje preuzimaju vodiči. Zatezne sile se preko plašta i izolacije prenose prema unutrašnjosti na vodiče ali tako da ne dolazi do oštećenja izolacije. U slučaju pada drveta na univerzalni kabl pojavile bi se povećane sile u samom kablu i u tom slučaju ne smije doći do proklizavanja između pojednih slojeva u konstrukciji kabla, u suprotnom bi došlo do oštećenja. Ovakve karakteristike svakako ne možemo očekivati od običnih srednjenaponskih kablova namjenjenih samo za polaganje u zemlju.

Drugi obavezni dijelovi sistema

Pored kablova veoma važan i nezaobilazan dio sistema predstavljaju odgovarajuće nosive stezaljke, zatezne spirale i kablovska spojna oprema. Sama stubna ovjesna oprema je prilagođena lokalnim navikama i regulativi, tako da u tom segmentu imamo različita riješenje zavisno od države odnosno lokalne elektrodistribucije.

Što se tiče nosivih stezaljki u upotrebi su najviše dva tipa, i to ECH14 i ECH12, u zavisnosti od izbora kabla. U drugim dijelovima naše prezentacije možete naći detaljniji opis i tehničke karakteristike za obje nosive stezaljka.

Pored nosivih stezaljki, obavezni standardizirani element su zatezne spirale. Koristi se par tipova spirala, naravno, u zavisnosti od izabranog univerzalnog kabla.

nosiva stezaljka zatezna spirala kablovska spojnica kablovska završnica
EXCEL 3×10/10 12 kV ECH12 PLP 120-GRD-28/C/I MXSU-3301 OXSU-F3304
FXCEL 3×16/10 24 kV ECH12 PLP 125-GRD-31/C/I MXSU-3301 OXSU-F3304
EXCEL 3×10/10 24 kV
FXCEL 3×16/10 24 kV

ECH12

ECH14

PLP 130-GRD-38/C/I MXSU-5301 OXSU-F5314
AXCES 3×70/16 12 kV

ECH12

ECH14

PLP 180-GRD-41/C/I MXSU-3311
SXSU-5312-SE01
OXSU-F3324-M
AXCES 3×70/16 24 kV ECH14 PLP 200-GRD-44/48/C/I MXSU-5311
SXSU-5312-SE01
OXSU-F3324-M
AXCES 3×95/25 24 kV ECH14 PLP 200-GRD-44/48/C/I MXSU-5311
SXSU-5312-SE01
OXSU-F3324-M
AXCES 3X70/25 36 Kv ECH14 PLP 200-GRD-44/48/C/I OXSU-F6332

Iskustva u Bosni i Hercegovini

Prva instalacija na području Bosne i Hercegovine je urađena u aprilu 2004. godine i tada je ugrađeno 1.400 m kabla Excel 3×10/10 24 kV kao interpolacija na postojeće stubove. Projekat je urađen u naselju Jarčedoli, Sarajevo. Nešto više foto materijala o tom prijektu možete naći u rubric Reference. Od tada pa do danas univerzalni kablovi su našli veliku primjenu na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i prema našim evidencijama radi se o više od 500 km srednjenaponske dalekovodne mreže. Što je jako bitno, od samog početka nismo imali niti jednu reklamaciju na kvalitet kablova ili njihovo djelovanje.

U međuvremenu došlo je d promjene vlasnika fabrike kablova, odnosno međunarodni koncern NKT je kupio fabriku kablova u Falunu od ERICSSON-a, tako da od 2013 g. djelujemo u okviru tog koncerna.

Lokalni distributeri

Zbog boljeg i preglednijeg djelovanja tržište Bosne i Hercegovine pokrivamo preko lokalnih partnera:

 • za projekte u mreži JP EP BiH Sarajevo ovlašteni zastupnik je Malcom d.o.o. Sarajevo
 • za projekte u mreži JP EP HZHB Mostar ovlašteni zastupnik je Dalekovod d.o.o. Mostar
 • za projekte u mreži JP EP RS Banjaluka ovlašteni zastupnik je ELNOS BL d.o.o. Banjaluka