Top
 

Nosive stezaljke

MR BH / Program  / Srednjenaponski kablovi  / Univerzalni kablovi / Nosive stezaljke

Nosive stezaljke

Nosiva stezaljka ECH14

Nosiva stezaljka ECH14
Karakteristike:
Nosiva stezaljka ECH14 konstruisana je za Univerzalne kablove EXCEL, FXCEL i AXCES™.
Napravljena je za brzo, sigurno i jednostavno povlačenje kabla.
Kabl se može povlačiti kada je kolutara podignuta na sredinu stezaljke.
Kabl se zatim spušta odvijanjem srednjeg vijka.
Nema potrebe za podizanjem kabla niti za posebnim alatom za podizanje kabla.
Gumeni ulošci su fleksibilni i prenose lagani pritisak na kabl. Sama stezaljka ima mogućnost prilagođavanja uglovima skretanja do 45°.
Instrukcije za montažu:
Uputstvo za montažu ECH14:
Detaljne informacije o artiklu:  

Nosiva stezaljka ECH12

Nosiva stezaljka ECH12
Karakteristike:
Nosiva stezaljka ECH12 konstruisana je za Univerzalne kablove EXCEL, FXCEL i AXCES™.
Napravljena je za brzo, sigurno i jednostavno povlačenje kabla.
Kabl se može povlačiti kada je kolutara podignuta na sredinu stezaljke.
Kabl se zatim spušta odvijanjem srednjeg vijka.
Nema potrebe za podizanjem kabla niti za posebnim alatom za podizanje kabla.Gumeni ulošci su fleksibilni i prenose lagani pritisak na kabl. Sama stezaljka ima mogućnost prilagođavanja uglovima skretanja do 45°.
Instrukcije za montažu:
 
Detaljne informacije o artiklu: